Consacrarea șefului de promoție 2020

Mesajul Primarului Municipiului Buzău!


Mesaj către absolvenții promoției 2020

inginer Constantin TomaMesaje către absolvenți

Gânduri pentru absolvenți

Academician Marius Andruh, Universitatea București

A fi absolvent al prestigiosului Colegiu Național “B. P. Hasdeu” este o mândrie pe care o veți păstra de-a lungul întregii vieți. Lăsați in urmă patru ani frumoși, în care ați făcut pașii hotărâtori spre viitorul profesional pe care l-ați ales, ați făcut prietenii trainice, v-ați descoperit mai bine pe voi înșivă, v-ați atașat de profesorii excepționali ai acestei Școli.

Academician Marius Andruh.
Aparțineți, de acum, marii familii a "Hasdeenilor"

Aparțineți, de acum, marii familii a “Hasdeenilor”, o familie care a ilustrat cu strălucire, mai bine de 150 de ani, toate domeniile științei, ingineriei și artei.

Vă urez succes în tot ceea ce vă propuneți și fiți conștienți că numai iubind o profesiune, oricare ar fi ea, veți fi cu adevărat fericiți!

Promoției 2020 a Colegiului Național “B.P. Hasdeu” Buzău

Profesor universitar doctor Adrian Miroiu, S.N.S.P.A. București

Sunt generații care se întâlnesc cu provocări mari, grele și dureroase. Voi sunteți dintre acestea. Vă doresc să prefaceți această întâlnire în șansa de a vă maturiza mai repede și mai profund: de a înțelege mai bine ce drepturi și aspirații aveți, precum și ce răspunderi purtați ca oameni și cetățeni. Cum se spune, după furtună răsare soarele.

Adrian Miroiu, S.N.S.P.A. București
"Cum se spune, după furtună răsare soarele."

Aveți în față orizontul senin al unei lumi pe care puteți să o faceți mai bună, mai dreaptă, mai omenească. Nu pierdeți acest minunat prilej!
Un gând de suflet GENERAȚIEI 2020 a Colegiului Național „B.P. Hasdeu”

Profesor universitar doctor Silviu Neguț, Academia de Studii Economice București

Fericiți aceia dintre noi care, în deplină sinceritate față de sine, se consideră nu produsul întâmplării oarbe, al înaintării printr-un univers tot mai dens și necunoscut, ci rodul minților și mâinilor meșteșugite ale marilor dascăli! În rândul acestor mari dascăli, vă asigură un absolvent din urmă cu 58 de ani, se înscriu în mod fericit și profesorii de la Colegiul Național „B.P. Hasdeu”. O adâncă plecăciune în fața Domniilor Lor! Fiți mândri că aveți șansa de a fi absolvenți ai acestui liceu faimos, un adevărat brand al învățării și cunoașterii, marca de hasdeian însoțindu-vă toată viața, oriunde veți peregrina de azi înainte.

Profesor universitar doctor Silviu Neguț
"Fiți mândri că aveți șansa de a fi absolvenți ai acestui liceu faimos"

Acum, îmbătați firesc de nimbul succesului absolvirii, nu realizați poate prea intens ce șansă extraordinară ați avut în viață. Dar, odată cu scurgerea timpului, indiferent de ceea ce veți profesa și oriunde vă vor purta pașii în această lume, astăzi fără granițe, sunt sigur că, ori de câte ori vă veți aminti de liceul vieții voastre, o lacrimă de dulce și duioasă amintire frumos vă va împodobi obrazul.

N-o ștergeți!


  (C) 2016 BPH