Acasa Admitere 2023 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Activitati si proiecte educationale

ECO SCOALA

Descriere Proiect international
Perioada 11/2010-9/2013
Parteneri CCDG Galati
Editura DECESFERA
Agentia pentru Protectia Mediului Buzau
GREENTECH BUzau
Green WII Buzau
MSD SRL Buzau
Domeniu ecologic
Coordonatori prof. Martin Elena
prof. Florea Anca
Responsabili prof. Florea Anca
prof. Martin Elena
Prof. Mîncu Mihai
Prof. Jilinschi Rebecca
Prof. Gavrila Stefan
Prof. Dragomir Mariana
Prof. Ciuperca Rodica
Prof. Sichim Cristina
Argumente pentru proiect Programul Eco-ªcoala reprezintã o modalitate pentru a realiza informarea elevilor ºi a comunitãþii locale privind problemele de mediu, de implicare în activitãþi de protejare a mediului, plecând de la premisa cã natura are resurse limitate ºi omul, ca fiinþã inteligentã, e dator sã controleze modul în care acþiunile sale afecteazã biodiversitatea naturii.
Scop Scoala noastrã urmãreºte promovarea unor valori definitorii pentru dezvoltarea personalã a elevilor, aºa cum se semnaleazã în planul managerial al ºcolii. Misiunea ºcolii, asumatã prin PDI, este: „Sã creºtem caractere sãnãtoase ºi puternice”
Obiective • conºtientizarea problemelor actuale de mediu, (consecinþã a iresponsabilitãþii societãþii) problematica lumii contemporane;
• responsabilizarea prin integrarea în cotidian a principiului I din Carta Pamântului: respect si protecþie a comunitãþii vieþii;
• conºtientizarea relaþiilor de interdependenþã om- mediu;
• formarea de atitudini ºi valori pozitive faþã de mediu prin utilizarea durabilã a resurselor naturale, protejarea surselor de apã, obiºnuinþele consumatorului managementul deºeurilor ºi reciclarea acestora;
• creºterea gradului de implicare în problemele comunitãþii locale legate de protecþia ºi conservarea mediului, prin implicare în rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntã ºcoala;
• cooperarea ºi mobilitatea elevilor ºi cadrelor didactice , punându-se mult accent pe schimbul de informaþii ºi de experienþe, promovând un mod de viaþã ºi muncã consecvent în protecþia mediului.
Grup de interes Elevi, comunitatea locala
Activitati

BACK
© BPH 2010-2012