Acasa Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Ziua mondiala a educatorilor - mesaj catre profesorii colegiului

Autor: Burtza Alin | 05-10-2012

Începând cu luna octombrie a anului 1994 Organizaþia Naþiunilor Unite pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO) a iniþiat ZIUA MONDIALÃ A EDUCATORILOR, PROFESORILOR. A fost o recunoaºtere a rolului pe care îl au toþi cei care se îndreaptã cu suflet ºi dãruie spre copii, modelându-le fiinþa ºi îmbogãþindu-i pentru a se descurca în profesie ºi în viaþã.
Profesorii Colegiului Naþional B.P. Hasdeu meritã tot respectul nostru. De la începuturile ºcolii acesteia, Domniile Lor au pus piatra de temelie, îndreptând aceastã instituþie binecuvântatã pe calea calitãþii în educaþie ca singurã garanþie a recunoaºterii naþionale ºi internaþionale. Picurând nu doar informaþie ci ºi bunãtate în minþile celor din bancã, profesorul hasdeiean arde continuu, mulþumindu-i deopotrivã pe elevi ºi pe pãrinþii acestora. De aceea, profesorul din Hasdeu este un reper ºi un model permanent.
Vã dorim sã aveþi bucurii ºi împliniri alãturi de noi. Sã ne iertaþi atunci când greºim ºi sã ne îndrumaþi mereu spre formare.
La mulþi ani! Doamnã/ Domnule Profesor al Hasdeului!

Consiliul ªcolar al Elevilor
Conducerea Colegiului Naþional B.P. Hasdeu Buzãu

[Inapoi]
© BPH 2010-2012