Acasa Admitere 2024 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Ritualuri de consacrare

Balul Majoratului

 

ELEVII

Balul este organizat de cãtre elevi, pentru elevi ºi nu numai

Balul Majoratului este, de departe, cea mai reuºitã petrecere a claselor, mai închegatã decât cea de absolvire. Aceasta se datoreazã, în mare parte, faptului cã organizatorii ºi beneficiarii principali sunt chiar cei care, timp de aproape patru ani, deºi nu au simþit poate prea des cã sunt un colectiv unit sau cã pot face lucruri artistice împreunã, vor simþi asta pentru prima datã la acest eveniment.

            PROGRAMUL         

            Indiferent de profilul clasei, real sau umanist, elevii pun în scenã un mic program artistic ºi încearcã sã arate celorlalþi o laturã nevãzutã a oamenilor mari care au devenit fãrã sã ºtie. De-a lungul anilor am vãzut teatru, balet, instrumente muzicale, dansuri moderne, parodii, unele mai reuºite ca altele ºi toate mai bune decât programele de la televizor.

Când s-a gândit momentul artistic, puþini dintre profesori îºi dãdeau seama de „dubla identitate” a elevilor: cea de la ºcoalã, serioasã sau indiferentã ºi latura creativã, cea care nu are timp sã se mai vadã dintre paginile tocite ale cãrþilor.

SURPRIZA

„Dar timpul nu mai avea rãbdare cu oamenii” si elevii sunt nerabdãtori sã arate ce pot, ceea ce au creat, ceea ce ar mai putea face dacã ar mai dura liceul... Orele de pregãtire pentru momentul artistic sunt cele mai plãcute, cãci toþi participã ºi se implicã sufleteºte, dar imaginaþia elevilor face ca totul sã iasã perfect de fiecare datã. Nu numai creativitatea din momentul artistic, ci ºi hainele elegante, comportamentul impecabil al „copiilor” pe durata evenimentului, toate fac sarea ºi piperul ºi fac pe cei prezenþi sã îºi dea seama cã artiºtii de pe scenã din faþa lor sunt viitorii medici, ingineri, farmaciºti, profesori, manageri, ºi în sinea lor toþi artiºti... Dar ei se duc ºi sunt creativi mai departe, pentru ei sau pentru o instituþie care îi va aprecia iar ei, privind în urmã, vor înþelege cândva cã o parte din ceea ce sunt a fost clãdit aici, între zidurile Colegiului „Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

În final constatãm cu toþii cã surprinzãtor este cã ne simþim cu toþii hasdeeni, uniþi pentru prima datã, cu o secundã înainte de marea despãrþire din vara- ABSOLVIREA

© BPH 2010-2012