Acasa Admitere 2023 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Ziua portilor deschise

Ziua porþilor deschise

 

Ziua Porþilor Deschiseeste o manifestare intratã deja în tradiþia colegiului nostru. Ideea realizãrii unei activitãþi de amploare, prin care sã fie popularizatã imaginea colegiului în întreaga comunitate ºcolarã a municipiului, a luat naºtere în cadrul Consiliului Consultativ al Elevilor. Nu a rãmas doar o idee, ci a prins contur concret, astfel cã, în ultima sâmbãtã a lunii mai, Colegiul Naþional „B.P.Hasdeu” îºi deschide porþile pentru toþi cei care doresc sã îl cunoascã.

Ediþiile realizate începând din anul 2007 au demonstrat din plin calitãþile oamenilor ºcolii: conducerea, corpul profesoral ºi elevii. Fiecare catedrã organizeazã activitãþi specifice, care pun în valoare rigoarea ºtiinþificã, disciplina, performanþa, dar ºi spiritul de echipã, imaginaþia, inventivitatea. Programul acestei manifestãri este întotdeauna extrem de dens, generând adesea regretul de a nu deþine calitatea ubicuitãþii pentru a putea asista la cât mai multe activitãþi: sesiuni de referate ºi comunicãri ºtiinþifice, lansãri de carte, cenaclu literar, experimente de laborator, competiþii sportive, dezbateri ºi, nu în ultimul rând, un spectacol cu artiºtii descoperiþi tot în rândul elevilor noºtri, gãzduit de sala Teatrului „George Ciprian”.

Aceastã manifestare atrage, în primul rând, atenþia elevilor de gimnaziu din municipiu care vãd astfel „pe viu” o zi din viaþa ºcolii în care doresc sã ajungã ca liceeni. Dar poate cel mai frumos lucru este revenirea foºtilor elevi ai ºcolii, din generaþii recente sau mult îndepãrtate, care retrãiesc bucuria de a regãsi forfota vie a ºcolii în ceea ce are ea specific, în unitatea întru diversitatea unor activitãþi de înaltã clasã.

Ziua Porþilor Deschise este cu adevãrat o sãrbãtoare a spiritului hasdeian, ce ne face sã gândim, aºadar, cu nerãbdare, la o zi de mai.

© BPH 2010-2012