Acasa Admitere 2024 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

ASOCIATIA DE PARINTI A COLEGIULUI NATIONAL "B.P.HASDEU" BUZAU

Nimic fara caracter

SCOPUL SI OBIECTIVELE

Asociatiei de Parinti a Colegiului National "B.P.Hasdeu" Buzau - extras

Scopul Asociatiei de Parinti a Colegiului National "B.P.Hasdeu Buzau" este de a:
 1. sustine si promova interesele elevilor si ale parintilor in relatiile cu profesorii si conducerea Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 2. mentine, respecta si valorifica traditia Colegiului National "B.P.Hasdeu" Buzau;
 3. sprijini Colegiul National "B.P.Hasdeu" in sustinerea, modernizarea, eficientizarea, cresterea calitatii actului educational;
 4. sprijini pregatirea continua a personalului didactic, prin diferite forme de specializare, atat in tara cat si in strainatate, pentru a imbunatati actul educational din cadrul Colegiului National "B.P.Hasdeu" in concordanta cu cerintele si standardele Uniunii Europene;
 5. contribui la buna desfasurare a activitatii scolare si extrascolare prin implicare in actul educational;
 6. contribui la cresterea performantelor scolare, motivarea elevilor, sustinerea materiala a elevilor cu probleme speciale, promovarea intereselor elevilor, promovarea imaginii Colegiului National "B.P.Hasdeu" Buzau atat pe plan national cat si pe plan international; se implica si sprijini financiar activitatile de renovare, reabilitare, imbunatatire, dotare, modernizare si intretinere a bazei materiale a scolii;
 7. oferi parintilor posibilitatea de a participa activ la configurarea programelor si proiectelor educationale, stimuland implicarea comunitatii locale si de afaceri in dezvoltarea scolara; sustine material si financiar activitatile curente organizate la nivelul Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 8. stimula elevii si cadrele didactice prin premii, excursii, tabere, etc. pentru performantele obtinute in diferite domenii ale invatamantului;
 9. sprijini organizarea diferitelor activitati, ritualuri de integrare si consacrare, actiuni de reprezentare a Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 10. crea un parteneriat viabil cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau, administratia locala, sindicatele din invatamant, federatii ale parintilor, precum si alte organizatii nationale si internationale in domeniu;
 11. cultiva si mentine o relatie de parteneriat parinti-cadre didactice;
 12. contribui la cresterea gradului de autonomie a Colegiului National "B.P.Hasdeu"; alte activitati legale.
Pentru realizarea scopului propus, Asociatia de Parinti a Colegiului National "B.P.Hasdeu Buzau", prin organele sale de conducere, administrare si control va urmari indeplinirea urmatoarelor obiective:
 1. asigurarea unui mediu educational necesar unui invatamant performant prin legatura permanenta cu managementul Colegiului National "B.P.Hasdeu", administratia locala, Inspectoratul Judetean Scolar privind implementarea masurilor administrative, gospodaresti si de securitate a copiilor care frecventeaza unitatea de invatamant;
 2. atragerea resurselor financiare extrabugetare;
 3. afirmarea si valorizarea dimensiunii europene a Colegiului National "B.P.Hasdeu"
 4. initierea si/sau sustinerea proiectelor scolare la nivelul Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 5. identificarea unor parteneri viabili pentru sustinerea realizarii proiectelor derulate in tara si in strainatate;
 6. promovarea imaginii Colegiului National "B.P.Hasdeu" in relatia cu mass-media si comunitatea locala;
 7. mobilizarea parintilor in sustinerea materiala si logistica a scolii;
 8. directionarea resurselor obtinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luand in considerare prioritatile Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 9. sponsorizarea unor activitati culturale scolare si extrascolare;
 10. acordare de consultanta pe probleme juridice, tehnice si economice Colegiului National "B.P.Hasdeu" in relatiile cu alte institutii;
 11. medierea conflictelor de natura juridica aparute la nivelul Colegiului National "B.P.Hasdeu";
 12. stimularea elevilor si a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale;
 13. cresterea valorii patrimoniului scolii prin achizitionarea de material didactic modern, aparatura, carti si reviste de specialitate;
 14. conservarea si intretinerea localului Colegiului - cladire istorica de patrimoniu, in vederea asigurarii unor bune conditii pentru desfasurarea activitatii scolare;
 15. schimbul de informatii in domeniul invatamantului cu organizatii similare din tara si strainatate;
 16. promovarea comunicarii si cooperarii intre parinti si cadrele didactice;
 17. organizarea de actiuni, simpozioane si seminarii cu teme diverse si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atat in tara, cat si in strainatate;
 18. promovarea si dezvoltarea activitatii educationale si de pregatire profesionala prin organizarea de colocvii, dezbateri, conferinte si cursuri, inclusiv prin intermediul unor programe externe, in scopul cresterii calitatii actului educational;
 19. atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interna si/sau externa;
 20. implicarea parintilor in modernizarea invatamantului romanesc si a managementului acestuia;
 21. sustinerea unitatii de invatamant in activitatea de consiliere si orientare socioprofesionala si de integrare sociala a elevilor;
 22. implicarea parintilor in procesul de invatamant, propunand scolii discipline si domenii care sa se studieze prin curriculumul la decizia conducerii scolii;
 23. sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ pe plan intern si international;
 24. conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelara sau cu organizatiile non-guvernamentale cu atributii in acest sens, in vederea solutionarii situatiei elevilor care au nevoie de ocrotire sau orice fel de ajutor;
 25. acordarea de burse scolare si extrascolare elevilor;
 26. sprijinirea financiara a unor activitati extrascolare;
 27. sprijinirea Colegiului in orice alte activitati;
 28. prevenirea abandonului scolar prin derularea unor programe in acest scop impreuna cu profesorii scolii;
 29. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materiala precara;
 30. derularea unor programe educationale, precum: prevenirea consumului de droguri in randul elevilor, combaterea violentei in familie, ocrotirea elevilor prin intermediul scolii, etc;
 31. promovarea si cunoasterea traditiilor culturale specifice poporului roman, dezvoltarea multiculturalismului si a dialogului social; editarea si tiparirea de materiale si publicatii in legatura cu scopurile, obiectivele si activitatea desfasurata de Asociatie;
 32. atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de finantare interne si externe;
 33. sprijinirea initiativelor si proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practice-aplicativ, valorificarea pregatirii si inteligentei lor, precum si protejarea valorilor;
 34. servicii sociale si orice alte obiective care pot servi scopului propus;
 35. sustinerea unor activitati ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic si sportiv;
 36. gestionarea eficienta a fondurilor provenite din cotizatii si alte surse;
 37. alte activitati, legale, in sprijinul realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.
© BPH 2010-2012