Acasa Admitere 2024 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Catedra de informatica si tehnologii

Componenta catedrei

 1. Burtza Alin Activitate
 2. Cristescu Vica Activitate
 3. Gavrila Stefan Activitate
 4. Martin Elena Activitate
 5. Popescu Luminita Activitate
 6. Riscanu Simona Activitate
 7. Tache Rozica Activitate
 8. Trocaru Dana Activitate
 9. Voicu Amalia Activitate
VEZI ACTIVITATILE CATEDREI
 

Activitati ale profesorului Burtza Alin

Activitati metodice si de perfectionare

 
Publicata de:
Alin Burtza
Activitati metodice si de perfectionare Realizata in: 01-09-2011
 • Am participat la elaborarea subiectelor pentru proba de informatic√ɬ£ a Concursului Na√ɬĺional de Evaluare în Educa√ɬĺie, etapa 1 și a II-a.
 • Am realizat, împreun√ɬ£ cu prof. Elena Martin, ghidul de utilizare al site-ului colegiului, precum √ā¬ļi cursul de formare a cadrelor didactice pentru utilizarea acestuia – septembrie 2011
Publicata: 09-09-2012

Olimpiade si concursuri

 
Publicata de:
Alin Burtza
Activitati in cadrul concursurilor scolare Realizata in: 01-01-2010
 • Am fost coordonatorul subcomisiei pentru selecția și realizarea subiectelor pentru Olimpiada Național√ɬ£ de Informatic√ɬ£, faza județean√ɬ£, la clasa a VI-a;
 •  Am administrat site-ul oficial al Olimpiadei Naționale de Informatic√ɬ£ – faza județean√ɬ£;
 • Am însoțit lotul județean pentru Olimpiada Național√ɬ£ de Informatic√ɬ£ pentru gimnaziu, Iași 2012;
 • Doi dintre elevii preg√ɬ£tiți de mine au obținut rezultate bune la  Olimpiada Național√ɬ£ de Informatic√ɬ£: Suditu Thomas (cls a 9-a) – medalie de bronz, Burța Mihai – calificare la faza național√ɬ£
 • Am participat la examenul de bacalaureat la evaluarea lucr√ɬ£rilor din cadrul probei de competențe digitale;
 •  Am realizat software-ul necesar tragerii la sorți a comisiilor centrelor de examen și de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat;
Publicata: 09-09-2012

Comisii la nivelul scolii

 
Publicata de:
Alin Burtza
Comisii la nivelul scolii Realizata in: 01-09-2011
 • Comisia Cultural√ɬ£ (sec√ɬĺiunea Pagina WEB a √ā¬ļcolii )- membru (responsabil cu dezvoltarea site-ului Web al √ā¬ļcolii)
 • Comisia pentru dezvoltarea resurselor umane – subcomisia pentru utilizarea instrumentelor TIC √ā¬ļi a limbilor str√ɬ£ine:
 • Membru în Consiliul de Administra√ɬĺie al colegiului;
 • Comisia Metodica a profesorilor de informatica – coordonator;
 •  Comisia pentru curriculum –membru;
 •  Comisia pentru activit√ɬ£√ɬĺi comunitare;
 • Comisia Metodica a dirigintilor claselor a X-a – membru;
Publicata: 09-09-2012

Comisii la nivel judetean

 
Publicata de:
Alin Burtza
Comisii la nivel judetean Realizata in: 01-09-2011

 Metodist al ISJ Buz√ɬ£u;

Publicata: 09-09-2012

Comisii la nivel national si international

 
Publicata de:
Alin Burtza
Comisii la nivel național Realizata in: 01-09-2011

Membru al Comisiei Na√ɬĺionale de Informatic√ɬ£;

Publicata: 09-09-2012

Proiecte si parteneriate

 
Publicata de:
Alin Burtza
Proiecte POSDRU Realizata in: 01-09-2011
 • Am participat în calitatea de expert TIC la proiectul strategic „Solutii inovative si oportunitati pentru asigurarea accesului, participarii si succesului scolar în învatamântul obligatoriu - SOS”, cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 2 „Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, conform contractului: POSDRU / 91 / 2.2 / S / 61460. În aceast√ɬ£ calitate am sus√ɬĺinut activit√ɬ£√ɬĺi cu elevi afla√ɬĺi în pericol de abandon √ā¬ļcolar de la Liceul C. Neni√ɬĺescu Buz√ɬ£u, Lic. CFR √ā¬ļi de la √ā¬™c. Gen. Nr 3 Râmnicu S√ɬ£rat.
 • Am participat în calitate de expert în cadrul proiectului POSDRU “Competențe cheie TIC în curriculumul școlar”, coordonat de CNEE, realizând activit√ɬ£ți de monitorizare a form√ɬ£rii și implement√ɬ£rii proiectului în județul Buz√ɬ£u;
Publicata: 09-09-2012

Activitate ca diriginte

 
Publicata de:
Alin Burtza
Activitati educationale Realizata in: 01-01-2011
 • Am prezentat  proiectul de parteneriat jude√ɬĺean Pasiune, Îndemânare, Prietenie, ca exemplu de bun√ɬ£ practic√ɬ£, în √ā¬ļedin√ɬĺa directorilor liceelor din jude√ɬĺul Buz√ɬ£u – octombrie 2011;
 • În decembrie 2011 am coordonat activitatea “Daruri de Cr√ɬ£ciun”, în care elevi ai claselor a X-a A, a XI-a D √ā¬ļi a X-a B au d√ɬ£ruit dulciuri, juc√ɬ£rii √ā¬ļi îmbr√ɬ£c√ɬ£minte copiilor interni de la Liceul Pentru Deficien√ɬĺi de Vedere Buz√ɬ£u. Activitatea a fost coordonat√ɬ£ de c√ɬ£tre dirigin√ɬĺii claselor men√ɬĺionate: prof. Lumini√ɬĺa Popescu, prof. Marius Tîrlea √ā¬ļi prof. Alin Bur√ɬĺa.
 •  În decembrie 2011 a avut loc o nou√ɬ£ întâlnire amical√ɬ£ între √ā¬ļahi√ā¬ļtii de la Hasdeu √ā¬ļi cei de la LDV. Au participat elevi ai claselor a X-a A, a XI-a D √ā¬ļi a X-a B √ā¬ļi elevii din echipele de √ā¬ļah ale LDV. Elevii f√ɬ£r√ɬ£ aptitudini √ā¬ļahiste au jucat scrabble, table √ā¬ļi alte jocuri cu elevi de la LDV.
 • Am supervizat activit√ɬ£√ɬĺile de colectare a hârtiei la nivelul clasei a X-a A, în cadrul activit√ɬ£√ɬĺii de colectare selectiv√ɬ£ din proiectul ECO-√ā¬™coala.
 •  În cadrul proiectului “Școala altfel” am organizat echipa media, responsabil√ɬ£ cu realizarea de filme și fotografii ale activit√ɬ£ților desf√ɬ£șurate în cadrul colegiului. Echipa a fost compus√ɬ£ din elevi de la clasa a X-a A;
Publicata: 09-09-2012
© BPH 2010-2012