Acasa Admitere 2023 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Concursul de creatie literara I.L. Caragiale

            

             Acum 10 ani, când se sãrbãtoreau 150 de ani de la naºterea lui Ion Luca Caragiale, catedra de limba ºi literatura românã a Colegiului Naþional “Bogdan Petriceicu Hasdeu” a decis cã cel mai frumos mod de a celebra personalitatea marelui scriitor român este acela de a-i stimula ºi de a-i promova pe tinerii scriitori hasdeieni. Aºa s-a nãscut Concursul de Creaþie Literarã “Ion Luca Caragiale”, ajuns acum la a X-a ediþie ºi intrat în tradiþa ºcolii noastre.

            De-a lungul acestor ani s-au definitivat secþiunile concursului: poezie gimnaziu, poezie liceu, prozã gimnaziu, prozã liceu.

            Juriul, compus din profesorii de limba ºi literatura românã, a avut mereu o misiune grea, pe de o parte fiindcã în fiecare an au fost mulþi participanþi, pe de altã parte fiindcã cele mai multe dintre creaþiile înscrise în concurs dovedeau reale calitãþi scriitoriceºti. De altfel numele multor laureaþi (Liviu Nedef, Andrada Stanciu, Florin Gogianu, Simona Mantarlian, Simona Barlaboi, Anca Tãbleþ, Oana ªerban, Georgiana Muºat, Diana-Marina Hanganu ) au apãrut ºi pe coperta volumelor proprii apãrute sub egida Fundaþiei Hasdeienilor.

            Concursul a fost mereu ºi o modalitate de a selecta creaþiile participante la Concursul Naþional de Creaþie Literarã pentru Elevi “Tinere condeie”. Astfel s-a confirmat valoarea scriitorilor hasdeieni, fiindcã, în fiecare an, cel puþin patru elevi de la noi au fost laureaþi la etapa naþionalã a concursului “Tinere condeie” ºi au participat la tabãra de creaþie dedicatã celor premiaþi.

            Concursul de Creaþie Literarã “Ion Luca Caragiale”dovedeºte astfel cã ºi astãzi sunt la “Hasdeu” elevi demni de iluºtrii înaintaºi-scriitori ce au învãþat pe bãncile acestei ºcoli, Vasile Voiculescu ºi Ion Caraion.

© BPH 2010-2012